fbpx

INGYENES SZÁLLÍTÁS 25 000 FT FELETT | KEDVEZŐ SZÁLLÍTÁS 15 000 FT FELETT

INGYENES SZÁLLÍTÁS 25 000 FT FELETT | OLCSÓ SZÁLLÍTÁS 15 000 FT FELETT

Nyereményjáték szabályzat

 1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője Vita Crystal Slovakia s.r.o. (813 39 BRATISLAVA, Cukrová 14. SLOVAKIA, a továbbiakban: szervező).
 2. A Játék helyszíne a Szervező Facebook oldala: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087427511007
 3. A Játék időtartama: 2023. december 1 – december 22.
 4. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos). 
 5. A Játék leírása: A Szervező arra kéri a játékosokat, hogy a Facebook hirdetésben megjelenő űrlapon keresztül jelentkezzenek a nyereményjátékra. Ezen az űrlapon, email címet és nevet kell megadniuk a játékosoknak.
 6. A jelentkezők közül hetenete 1 szerencsést sorsolunk ki, aki megnyeri az 50 000 Ft-ot érő, az Élettár webshopban elkölthető utalványokat. 

Nyertesek és nyeremények

 1. A nyertesek azon játékosok közül kerülnek ki, akik a Facebook hirdetésben megjelenő űrlapon keresztül jelentkeznek.
 2. A sorsolás időpontja: 2023. december 8., 14:00 , 2023. december 15., 14:00 , 2023. december 22., 14:00 
 3. A nyertesek száma: 3 (három)
 4. A játék nyertese egy 50 000 Ft-ot érő, Élettár webshopban elkölthető utalványokat kap. Egy 50 000 Ft-ot érő utalvány kérés alapján több részre bontható, illetve átruházható.
 5. A nyereményeket a Szervező biztosítja.
 6. A Szervező a nyertesek nevét az Facebook posztban teszi közzé.

 Adatkezelés

 1. Az adatok kezelője a Szervező, aki a jelen játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait, és szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.
 2. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel a Játékossal a nyereményátadás céljából. Amennyiben a Játékos nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, vagyis a Játékos elveszti a jogosultságát a nyereményre.
 3. A Szervező kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Játékos a Játékban való részvétel során önkéntesen adott meg a Szervezőnek (például név, e-mail-cím). 
 4. Szervező az adatokat a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig vagy a Játék végéig és a nyertesekkel való kapcsolattartás idejéig kezeli.
 5. Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező Facebook-oldalán, továbbá Játékos hozzájárul ahhoz, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
 6. Játékos az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül visszavonhatja.
 7. Szervező egyéb adatkezelési elveit a Szervező honlapján (https://elettar.hu) található Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook (Meta) semmilyen formában nem támogatja, és nincs köze a promócióhoz. A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen játék- és adatkezelési szabályzatot.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa.

Budapest, 2023. december 1.

Kosár